Informacje zgodne z aktem o usługach cyfrowych

Liczba aktywnych miesięcznie odbiorców usługi wakacyjnepomysly na terenie Unii Europejskiej zgodnie z art. 24 ust. 2 RODO średnio w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. wyniosła poniżej 10 mln. Wakacyjnepomysly będzie regularnie aktualizować te informacje zgodnie z art. 24 ust. 2 RODO.