Informacje prawne

Właściciel witryny: Life Will Show PL S.R.O.
Martina Martinceka 4701/2
031 01 Liptovsky Mikulas
Słowacja

Dane rejestracyjne spółki: 51 658 607

NIP: SK2120747651

Komisja Europejska udostępnia internetową platformę rozstrzygania sporów. Jest ona dostępna pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Firma Life Will Show PL nie ma obowiązku ani zamiaru uczestniczyć w procedurach rozstrzygania sporów przed sądami arbitrażowymi dla konsumentów.