Informacje prawne

Właściciel witryny: LWS GROUP S.R.O.
Karpatské námestie 10A

831 06 Bratysława
Słowacja

Dane kontaktowe: ZOBACZ

Dane rejestracyjne spółki: 54088615

NIP: SK2121565061

Komisja Europejska udostępnia internetową platformę rozstrzygania sporów. Jest ona dostępna pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Firma LWS GROUP nie ma obowiązku ani zamiaru uczestniczyć w procedurach rozstrzygania sporów przed sądami arbitrażowymi dla konsumentów.